Les cours / De lessen

Ou ? / Waar ?

Centre Culturel/Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
Rue Gaillait/Gallaitstraat 86
B-1030 Schaarbeek/Schaerbeek

Quand ? / Waaneer ?

  • Adultes/Volwassenen

Mercredi/Woensdag : 19h30-21h

Vendredi/Vrijdag : 19h30-21h

  • Enfants/Kinderen

Mercredi/Woensdag : 18h15-19h15

Samedi/Zaterdag : 9h-10h

Qui ? / Wie ?

Iedereen vanaf 8 jaar die er zin in heeft. Voor Aïkido heb je geen specifieke fysische conditie of capaciteiten nodig.

Toute personne intéressée. L’Aïkido ne requiert pas de condition ni de capacités physiques particulières.

Comment ? / Hoe ?

Pour le cours d’essai/Om te proberen  :

Vous pouvez venir en t-shirt et en pantalon de training. Prévoir une paire de chaussons ou de sandales pour ne pas marcher pieds nus entre le vestiaire et le tatami.

U mag met een t-shirt en een training broek komen. Er voor zorgen om  sandalen mee te nemen om niet met bloten voeten stappen van de kleedkamer tot de tatami.

Par la suite/vervolgens :

  •  Un keikogi blanc (=kimono pour la pratique martial) et une ceinture blanche. Il existe des  keikogi’s special pour Aïkido avec des manches plus courtes.

Een witte keikogi (=kimono pour la pratique martial) en een witte gordel. Er bastaan speciale keikogi’s voor Aïkido met kortere mouwen.

  • Un jeu d’armes : bâton, sabre et couteau en bois avec un etui.

Een spel wapens : stok, houten zwaard en mes en een holster.